Bagijnenstraat 6, 1811KA Alkmaar
072-5113687 / djswitzer@tandartsalkmaar.nl

Tandartspraktijk

in het centrum van Alkmaar
achter de Grote Sint Laurenskerk

Team Tarieven Klachtenregeling Extra informatie Privacy statement

Privacy statement

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk D.J. Switzer streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In dit privacy statement informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorie├źn persoonsgegevens
Door het bezoeken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat zijn voornamelijk persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
 • NAW-gegevens,
 • Geslacht,
 • BSN nummer,
 • E-mailadres,
 • Telefoonnummer,
 • Gegevens betreffende uw gezondheid,
 • De naam van uw zorgverzekeraar,
 • Eventueel de nam van uw andere zorgverleners,
 • Gegevens m.b.t. uw afspraak,
 • Betalingsgegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze pati├źnten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Het aanmaken van uw medisch dossier;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in dit privacy statement beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaring van deze derden van toepassing zijn.

Het gebruik van cookies
Op onze praktijkwebsite maken wij geen gebruik van cookies.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van dit privacy statement? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Email: djswitzer@tandartsalkmaar.nl
Telefoon: 072-5113687